Privacy & Disclaimer

Als gebruiker van de Marel Samen Sterk scan heb je recht op een zorgvuldige bescherming van jouw gegevens. In opdracht van Marel is het onderhoud en de opbouw van dit portaal uitgevoerd door Inhealth in samenwerking met Twize. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld, dat voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit Statement is te lezen welke gegevens van jou worden verwerkt en geregistreerd.

Doel van het gebruik van je gegevens

Inhealth verzamelt geen enkele persoonsgegevens. Geen enkele van de door jou ingevulde gegevens zijn te herleiden naar jou als individu. Alles wat je invult wordt enkel gebruikt om voor jou passend aanbod te selecteren en voor het vormen van een advies op basis van jouw uitslag. Het is mogelijk onder dezelfde inlogcode meerdere keren de scan in te vullen. Alleen de laatste versie van de door jou ingevulde gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar voor jou.

Inhealth verzamelt gegevens over jouw vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de thema’s van Marel Samen Sterk. Dit zijn gegevens die je zelf invult in de vragenlijsten. Deze gegevens worden gebruikt om je inzicht te geven in jouw eigen duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling en om een passend aanbod te selecteren. De gegevens zijn gekoppeld aan jouw inlogcode, maar niet aan jou persoonlijk.

De verzamelde gegevens kunnen tevens worden gebruikt om een rapportage op organisatie- of werktypeniveau aan Marel op te leveren. Dit gebeurt alleen vanaf 20 registraties of meer en is dus nooit te herleiden naar één specifieke inlogcode.

Voorwaarden voor het gebruik van gegevens

Inhealth verwerkt je gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Inhealth verzamelt je gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Zonder jouw toestemming zal Inhealth geen gegevens verwerken. Dat betekent dat we geen gegevens zullen verzamelen als je daar geen toestemming voor hebt gegeven door in het inlogscherm het vakje “ik ga akkoord met de privacyverklaring” aan te vinken. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld onder geheimhoudingsplicht.

Wijze van verwerking van gegevens

Inhealth bedient zich via Twize van een goed beveiligde database waarin de ingevulde gegevens worden opgeslagen. Twize is aan het College Bescherming Persoonsgegevens verantwoording verschuldigd voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van de gegevens.

Klachtenregeling

Mocht je als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat Inhealth en/of Twize dit reglement niet naleven, dan verzoeken wij je contact op te nemen via support@inhealth.nl. Als je hierna nog niet tevreden bent kun je contact op nemen met het College Bescherming persoonsgegevens, www.cbpweb.nl.

Wijzigingen voorbehouden

Inhealth behoudt zich het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

Scan afsluiten

Let op, je staat op het punt om de scan te verlaten. Je kunt alleen weer bij deze pagina en jouw uitslag komen als je je aanmeldt met je unieke code.

Als je deze kwijt raakt zal je de scan opnieuw moeten doen met een andere code en kun je niet meer bij deze uitslagen en suggesties.

Weet je het zeker dat je wilt uitloggen?

Ja