Over Samen Sterk

Kom meer te weten over het programma, het ontstaan en de samenstelling.

Van Samen Gezond

Naar Samen Sterk

In 2012 startte het programma ‘Samen Gezond’. Daarin stonden thema’s als gezonde voeding, voldoende beweging en een verantwoorde leefstijl centraal. Marel ondersteunde medewerkers aan hun gezondheid te werken met onder andere gezondheidschecks, een website, bijeenkomsten, winacties en workshops en trainingen.

Marel wil graag dat medewerkers met plezier hun werk doen en mee kunnen met de veranderingen in de wereld en binnen Marel. En daar is meer voor nodig dan een goede gezondheid alleen. Daarom werd het tijd voor de volgende stap en is in 2018 het programma ‘Samen Sterk’ gestart!

Samen Sterk programma

Wil je weten wat Samen Sterk inhoudt? Kijk dan het filmpje hiernaast. Samen Sterk gaat over vier thema’s die samen ervoor zorgen dat medewerkers met plezier hun werk doen:

  Samen Gezond

  Samen Veilig

  Samen in Ontwikkeling

  Samen in Balans.

Hieronder lees je meer over deze thema’s.

“Marel Samen Sterk is iets van ons allemaal en voor ons allemaal”.
Bernold Leferink, Process Engineer

De Samen Sterk thema’s

‘Samen Sterk’ word je niet vanzelf. Om lekker in je vel te zitten en mee te kunnen met veranderingen in de wereld en binnen Marel, helpt het om actief te werken aan de vier thema’s van Samen Sterk:

Jij bepaalt zelf wat je gaat doen, Samen Sterk helpt je daarbij. Onder het kopje ‘Aan de slag’ zie je hoe Samen Sterk je kan ondersteunen. Het aanbod is gevarieerd. Denk aan trainingen of workshops, financiële ondersteuning, een bezoek aan de bedrijfsarts of inspiratie en informatie. Wil je gericht advies? Doe dan de scan.

 

Bekijk het aanbod Doe de scan

Programma informatie

Samen Sterk is een duurzaam programma voor medewerkers door medewerkers. De inhoud ervan wordt samengesteld door het ‘programmabureau’ dat periodiek bijeenkomt. Met elkaar wordt de aanpak en de inhoud van het jaarlijkse programma bepaald en de voortgang ervan bewaakt. In het programmabureau zitten de onderstaande leden:

Anita van Heiningen, Antoine Graat, Bernold Leferink, Gabby Nuchelmans, Harm Drouen, Julie Nillesen, Maaike Wichgers, Rob Holten, Rob Lennaerts, Sjef van den Tillaart, Sophie Peeters, Tim Wester, Vera Theunissen en Vincent Smal.

Voor de uitvoering van bepaalde programmaonderdelen zijn er kleinere werkgroepjes gemaakt om zo slagvaardig mogelijk te zijn. Hierbij kan je denken aan een werkgroep communicatie, een werkgroep Toolbox leidinggevenden, een werkgroep Samen Sterk scan enz. Naast één of twee leden van het programmabureau, zitten hier medewerkers bij aan die met dit onderwerp te maken hebben of hier graag een bijdrage aan leveren.

Naast het programmabureau is er de stuurgroep Samen Sterk die 2 à 3 keer per jaar samenkomt om het programma en de voortgang op hoofdlijnen te toetsen en tevens de begroting goed te keuren. Het programmabureau bestaat uit:

Anton de Weerd, Gabby Nuchelmans, Julie Nillesen, Maarten Jan Stam en Rob Holten.

Heb je vragen over het programma? Heb je ideeën of wil je op een andere manier bijdragen aan Samen Sterk? Neem contact met ons op per mail: samensterk@marel.com

Duurzame inzetbaarheid dag

Marel vindt het belangrijk om een gezonde, veilige en prettige werkomgeving te bieden. Met het programma Samen Sterk bieden we medewerkers de mogelijkheid om te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Ook in de huidige CAO Metalektro (2018-2021) is aandacht voor het thema duurzame inzetbaarheid. Zo heeft de werknemer elk kalenderjaar recht op 1 betaalde inzetbaarheid dag (8 uren per kalenderjaar).

Op dit platform vind je een ruim aanbod van activiteiten waarmee je aan jouw inzetbaarheid kunt werken. Geef jij de voorkeur aan activiteit gericht op scholing, ontwikkeling of gezondheid buiten het programma van Samen Sterk stem dan eerst af met Vera Theunissen (Programma manager Duurzame inzetbaarheid) of dit een passende activiteit is. Het gaat hierbij om activiteiten welke impact hebben voor een langere duur en niet voor recuperatie (rusten en ontspannen). Voorbeelden hiervan zijn: (loopbaan)coaching, traject stoppen met roken, training effectief communiceren, opleiding omgaan met werkdruk of werkgeluk.

De duurzame inzetbaarheid dag is geen extra vrije dag en daarmee dus niet bedoeld voor activiteiten welke bijdragen aan recuperatie als bijvoorbeeld een dagje wellnes, fietsen, wandelen of thuis niets doen. Uren welke de medewerker maakt voor opleidingen vergoed volgens het opleidingsbeleid  behoren ook niet tot deze dag. Het moment waarop de duurzame inzetbaarheid dag wordt opgenomen vindt plaats met goedkeuring van de leidinggevende en indien noodzakelijk de afdeling. Het is niet noodzakelijk om de uren aaneengesloten op te nemen. De tijd die je besteedt aan duurzame inzetbaarheidsactiviteiten behoren tot de inzetbaarheid dag en moeten onder deze noemer worden geregistreerd in timetell.

Scan afsluiten

Let op, je staat op het punt om de scan te verlaten. Je kunt alleen weer bij deze pagina en jouw uitslag komen als je je aanmeldt met je unieke code.

Als je deze kwijt raakt zal je de scan opnieuw moeten doen met een andere code en kun je niet meer bij deze uitslagen en suggesties.

Weet je het zeker dat je wilt uitloggen?

Ja